Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI
Firma Meester Group Sp. z o.o. udziela gwarancji na elementy produktów (zmontowane fabrycznie), komponenty i całe konstrukcje każdego nowego produktu w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:


WYMAGANIA ODNOŚNIE MONTAŻU
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe produkty zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Meester Group, zmontowane według instrukcji i zaleceń producenta.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Meester Group. Cały produkt wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.


WYŁĄCZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

• normalnego zużycia części takich jak: koła, mechanizmy, materiały, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne - te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
• uszkodzeń połączeń gwintowych.
• uszkodzeń materiałów, przecięcia, przedziurawienia;


UTRATA GWARANCJI
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

• upływ terminu gwarancji
• dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Meester Group
• nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
• używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.


Gwarancja na okres 4 lat:
• na konstrukcję i stelaż

Gwarancja na okres 2 lat:
• na podstawę i mechanizm regulacji oparcia

Gwarancja na okres 1 roku:
• na powłokę, materiał, koła i podnośnik - gwarancja wyłącza uszkodzeń mechaniczne materiałów.
• na wszystkie pozostałe części, z wyłączeniem: części innych marek niż Mark Adler.

Gwarancja biegnie od daty zakupu produktu.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Meester Group, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika).

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu.
Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl